İK FELSEFEMİZ

SBK Holding, her alanda ‘önce insan’ mottosuyla hareket eden, en önemli kaynağı insan olarak gören, çalışanlarına değer veren, onların iş ortamında kendilerini güvende hissetmesini sağlayan, oryantasyon ve işyeri eğitimini önemseyen, bireysel gelişim ve takım çalışmasını teşvik eden, uzun soluklu ve kalıcı kadrolar kurma hedefinde olan ve daima kişisel yetenekleri geliştirmek için yol gösterici olarak hareket eden bir kurumdur. Genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

SBK Holding’de çalışanlar arasında kurumsal bağlılığın yüksek tutulması ve kurumsal kültür ögelerinin herkes tarafından benimsenerek sahiplenilmesi büyük önem arz eder. Takım çalışması, kuruma ve kurum kültürüne bağlılık her zaman ön planda tutulmakta olup çalışanlarımızın kendi başarıları ile olduğu kadar kurumun başarıları ile de gurur duyması İnsan Kaynakları alanındaki en önemli hedefimizdir. Kurum kültürümüz, çalışanların adil, güvenilir, samimi ve doğru ilişkiler kurması üzerinde şekillendirilirken dürüstlük çalışanların kurumla olan ilişkisinde en yüksek değerimiz olarak kabul edilmektedir.