Kavılca Buğdayı çok eski çağlardan bu yana varlığını sürdürmeyi başarmış değerli bir besin kaynağıdır. Kars’a özgü olan bu bitki, organikliğini günümüze kadar koruyabilmiş nadir bitkilerdendir. Çok zor iklim şartlarında, çok soğuk ve çok sıcak havalarda bile yapısını bozmadan hasada kadar gelişimini sürdürür. Bu buğday oradaki yerli halkın temel geçim kaynağıdır ve oralılar için çok kıymetlidir.

Bu bitkinin yetiştiği topraklar aynı zamanda kurucumuz Sezgin Baran Korkmaz’ın doğduğu, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği topraklardır. Kendisinin çocukluğundan başak tarlalarında oyunlar oynadığına dair hatıraları vardır. Memleket denince aklına önce bu güzel çocukluk hatıraları, tarlalarda çalışan emekçi hemşehrileri, hasat zamanları ve sarı sarı başaklar gelir.

Kurucumuz Sezgin Baran Korkmaz memleketine has bu değerden esinlenerek Holding’in logosunu, bu güçlü besinin simgesi başak görseli olarak seçmiştir. SBK Holding isabetli yatırımları sonucu elde edilen kolektif bereket dolayısıyla ve zorlu projelerde bile oluşturduğu başarılı çözümlerle Kavılca Buğday’ına benzer. Holding yapısı ve yatırımları gereği farklı sektörlerde, çok zor ekonomik durumdaki şirketleri yapılandırıp hayata kazandırır. Bu şirketlerde istihdam yaratır, katma değer üretmelerini sağlar ve ülke ekonomisine katkıda bulunur.

Tıpkı Kavılca Buğdayı’nın, Kars halkının yaşamını sürdürmesine ve hatta kalkınmasına katkı sağladığı gibi..