İK UYGULAMALARIMIZ

İşe Alım ve Değerlendirme
İşe alım stratejisinin, şirketlerin başarısındaki önemine inanan SBK Holding, insan kaynağı seçiminde kişilerin eğitim, deneyim, yetkinlik, kariyer hedefleri ve beklentileri ile pozisyonun gerektirdiği özellikler ve şirket ihtiyaçlarına göre işe alım yapmaktadır. Ekip çalışmasına yatkın, Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından izleyen ve yeniliklere açık olan bireyleri Holding ve grup şirketlerimiz bünyesine katmaktadır. 

Ücretlendirme, Yan Haklar ve Tazminat Uygulamaları
Yetkinlik bazlı görüşmeler sonucunda belirlenen adaylar kişilik envanteri çalışmalarıyla da değerlendirilmekte olup görüşmeler sonuncunda göreve uygun olan en doğru aday belirlenir. Aday arayışlarımızda kurumsal olarak çeşitli firmalarla çalışılmaktadır.

Piyasa koşulları ve şirket içi dengeler çerçevesinde, "eşit işe eşit ücret" prensibinin benimsendiği SBK Holding ücret politikasında ücret kademeleri, piyasa eğilimlerine ve performansa bağlı olarak belirlenmekte ve güncellenmektedir. Yıllık ücret artışı, Holding İnsan Kaynakları’nın ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde ve oranlarda belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlara unvanları doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Eğitim ve Staj Uygulamaları
SBK Holding, belirlemiş olduğu vizyonunu hayata geçirmek amacıyla, çalışanlarına potansiyellerini en iyi biçimde gerçekleştirebilmeleri konusunda destek olmaktadır. Bu doğrultuda, İnsan Kaynakları çalışanların geliştirmesi gereken bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarını saptayarak yıl içinde çeşitli kişisel ve mesleki eğitimler organize etmektedir. Aynı şekilde çalışanların kişisel eğitim talepleri de bu açıdan değerlendirilerek, uygun bulunduğu hallerde Holding bünyesinde veya dışardan eğitim almaları sağlanmaktadır. 

Eğitim programında kişisel gelişim, teknik, yönetim becerileri geliştirme, hukuk, finans ve dijital medya başlıkları gibi birçok konu yer almaktadır. Bunun yanında kurumlara özel tasarlanan çözümler de grup şirketlerinin eğitim programlarını zenginleştirmektedir.

SBK Holding, gençlerin profesyonel hayata hazırlanmasında stajların büyük önem taşıdığı inancıyla, grup şirketlerinde lise ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sağlamaktadır. Grup şirketlerinde yapılan stajlarda gençler, çeşitli departmanlardaki iş süreçlerini tanımakta ve bu süreçlere destek olmaktadır.