Yasal Cevap Haklarımız - 2

Yasal Cevap Haklarımız - 2

25.08.2021 tarihinde Halk TV'de yayımlanan Şirin Payzın’ın sunmuş olduğu Sözüm Var' programına Barış Terkoğlu konuk olmuş ve bu programda Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalarda Sezgin Baran Korkmaz zan altında bırakılmış, yayında, Sezgin Baran Korkmaz'ın şahsiyet, itibar ve saygınlığına yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunularak, kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulmuştur.

Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik gerçek dışı ithamlar içeren yayına karşı hazırladığımız ihtarname ve tekzip metnini 5187 sayılı, Basın Yasası'nın 14. maddesinin öngördüğü prosedür kapsamında, Beyoğlu 39. Noterliği'nin 23366 yevmiye numarası ile 25.10.2021 tarihinde sorumlu müdürüne göndermiş bulunmaktayız. 
 
İhtarname ve tekzip metnimiz kanalın sorumlu müdürüne 27.10.2021 tarihinde tebliğ edilmiştir. Medya etiği gereğince yasal süre boyunca cevap hakkımızın yayınlanması için bekledik, ancak bu tarihe kadar yasal cevap ve düzeltme hakkımıza yer verilmediği için yasal hakkımızı buradan kamuoyunun bilgisine sunarak kullanmak isteriz.