Yasal Cevap Haklarımız - 1

Yasal Cevap Haklarımız - 1

   11.09.2021 tarihinde Halk TV'de yayımlanan Özlem Gürses'in sunmuş olduğu 'Perdenin Önü Arkası' programına Hakan Çelenk, Razi Canikligil, İpek Özbey ve İsmail Saymaz konuk olmuş ve bu programda Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili bir takım açıklamalarda bulunulmuştur. Bu açıklamalarda Sezgin Baran Korkmaz zan altında bırakılmış, yayında, Sezgin Baran Korkmaz'ın şahsiyet, itibar ve saygınlığına yönelik gerçek dışı ithamlarda bulunularak, kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulmuştur.

 

   Sezgin Baran Korkmaz'a yönelik gerçek dışı ithamlar içeren yayıma karşı hazırladığımız ihtarname ve tekzip metnini 5187 sayılı, Basın Yasası'nın 14. maddesinin öngördüğü prosedür kapsamında, Beyoğlu 39. Noterliği'nin 23593 yevmiye numarası ile 27.10.2021 tarihinde sorumlu müdürüne göndermiş bulunmaktayız. 

 

   İhtarname ve tekzip metnimiz, kanalın sorumlu müdürüne tebliğ edilmiştir. Ancak söz konusu tekzip metni 30.10.2021 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen yasal süre içinde yayınlanmadığı için söz konusu tekzip metnini kamuoyunun bilgisine sunarız.